Nr 21 (1982:1)

Arbetarhistoria nr 021

Tema

Studiecirklarnas historieforskning

Innehåll

Ledare 1

Stiga vi mot ljuset genom att gräva där vi står? / Lennart K. Persson 2

Barfotaforskning i Sverige och Finland. Opposition gentemot etablerad historieforskning utanför “vetenskapen” / Jorma Kalela 20

Historia och facklig kamp. Det finländska Pappersarbetarförbundets historieprojekt / Jorma Kalela 25

Vanans makt. Om studiecirklar i Vikmanshyttan och Söderfors / Lena Hellblom 28

Studiecirkelforskning - är det sfärernas musik? / David Gaunt 42

Ingen trodde på “Gräv” - men tanken sprider sig / Sven Lindqvist 48

Recensioner

Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk / av Martin Grass. 50

“Bevara din historia” - ingen vanlig arkivhandbok. Genmäle / av Tore Johansson och Lars Wessman 52

Föreningen för Djurö Kvarn: Sagoslottet. En dokumentation av liv och arbete vid Djurö kvarn / av Ingvar Flink 52

Nyförvärv arkivavdelningen 1981 54

Forskning pågår 60