Nr 20 (1981:4)

Arbetarhistoria nr 020

Innehåll

Ledare 1

Håll i hop - så går det bra! Om den socialdemokratiska riksdagsgruppens arkiv / Stellan Andersson 2

Några veckor i en riksdagsmans liv / Maj Britt Theorin 30

Socialistisk internationalism? SAP:s partistyrelse, det internationella samarbetet och Tysklandsfrågan 1950-1955 / Klaus Misgeld 32

Skandinavisk arbetarrörelse. Likheter och olikheter / Nils Elvander 46

Recensioner

Nils Elvander: Skandinavisk arbetarrörelse / av Martin Grass 50

Index över artiklar i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 1-20 (1977-1981) 54