Nr 14-15 (1980:2-3)

Arbetarhistoria nr 014-015

Tema

Syndikalismen

Innehåll

Ledare 1

Samtal med Folke Fridell / Matts Rying 2

Hur SAC bildades / Dan Collberg 6

Varför blev Bohusläns stenhuggare syndikalismens främsta företrädare? / Evert Arvidsson 16

Arbetaren. Anteckningar kring en 60-åring / Ahto Uisk 24

SAC och den internationella solidariteten
Hur svenska syndikalister hjälpte offren för den italienska fascismen / Carl Levy ;
översättning från engelskan av Katrin Andersson 32

SAC:s organisationsplan 40

LS verksamhet inon gruvindustrin / Edvin Johansson 42

Den syndikalistiska ungdomsrörelsen / Olov Jansson 52

Ernst Wigforss om syndikalismen 61

Antimilitarism och antifascism
Svensk syndikalism inför det fascistiska hotet 1935-1942 / Karl Molin 62

SAC och arbetsmarknadslagarna / Gunnar West 70

Idényanser inom SAC / Evert Arvidsson 74

Rickard Lindström om syndikalismen 81