Nr 13 (1980:1)

Arbetarhistoria nr 013

Innehåll

Ledare 1

Hjalmar Branting i Åbo 1899 / Seppo Hentilä ; översättning från finska: Sinikka Lilieholm 2

Intervjuer och intervjusituationer
Möten med statsmän och andra / Klaus Misgeld 10

Brev från läsarna / Martin Grass 24

Recensioner

Seppo Hentilä: Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914. Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi / av Lennart K. Persson 28