Nr 98-99 (2001:2-3)

Arbetarhistoria nr 098-099

Tema

Arbetarrörelsen och filmen

Ledare

Den oavsiktliga informationen

Av alla olika historiska dokument som finns på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är filmen sannolikt den kategori som innehåller mest oavsiktlig information. Utöver det som det var meningen att förmedla: ett budskap, en berättelse, en miljö, finns också den rikliga informationen om allt som inte kommer med i andra framställningsformer,romanen, reportaget, brevet eller fotot. Det kan gälla sättet att röra sig, att tala, en rad självklara småsaker som ingen samtidsskildrare skulle komma på att ta med, eftersom det ligger så fördolt i det självklara. En nigning, en åthutning, klassrelaterade attityder fångar mycket mer än bara händelseförloppet.

En valfilm från 1958 är samtidigt ett inlägg i ATP-debatten. I En dag som alla andra, skildras människorna i en trappuppgång. På olika sätt har deras tillvaro förbättrats tack vare sociala reformer: mödrapenning, barnbidrag, utbildning, bostadsbidrag och så vidare, men pensionerna är fortfarande ett olöst problem. För ett äldre par är situationen därför dyster. De måste flytta från det nybyggda höghuset i förorten och nöja sig med halvmodernt, med soptunna på gården.

I filmen får vi samtidigt veta hur man möblerar det moderna hemmet, hur man fullständigt ohämmat röker cigarett inomhus och hur nakna småflickor leker i plaskdammen vid förortstorget. I dag är dammen torrlagd och ingen sexåring accepterar att bada utan bikini, med överdel.

Arbetarrörelsen och filmen är ett område som verkar attrahera allt fler intresserade forskare. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har därför beslutat att i samarbete med Statens ljud och bildarkiv (SLBA) låta föra över de filmer som institutionen förvaltar till i första hand videokassetter, så att de blir lättare tillgängliga för forskningen. I projektet ingår också en tvättning av filmerna inför kopieringen, omförpackning och katalogisering. När de cirka 500 filmerna - framförallt kortfilmer - är genomgångna kommer de att finnas tillgängliga både här på institutionen och på SLBA. Om allt går väl kommer vi att vara färdiga med arbetet under nästa år.

I detta nummer av Arbetarhistoria finns några smakprov på forskningen om arbetarrörelsens filmer och arbetarrörelsens - ofta mycket kluvna - förhållningssätt till filmmediet: detta var en överlägsen metod att föra ut ideologiska budskap över landet och användes av många fackförbund och organisationer för att stärka medlemmarnas moral och locka icke-medlemmar att organisera sig. Samtidigt oroade man sig givetvis för de budskap som faktiskt dominerade och allra mest oroade man sig, som Eva Blomberg beskriver i sin artikel, över att de unga arbetarflickorna kunde vilseledas av flärdfulla filmer.

I arbetarrörelsens ambition att skapa en alternativ offentlighet var därför filmen ett viktigt medium, vilket Eva Blomberg också tar upp. Genom att arbetarklassens verklighet och värderingar återfanns på filmduken skulle man erbjuda ett alternativ till underhållningsindustrins världsbilder. I ett intressant samarbete mellan arbetarrörelsen och dåvarande Lantbruksförbundet producerades under 1940-och 50-talen en rad långfilmer i antingen jordbrukarbygd eller arbetarklassmiljö. Det blev framgångsrika filmer som Folket i Simlångsdalen, På dessa skuldror och När ängarna blommar. Hur detta samarbete växte fram och i vad mån kvoteringen av filmernas innehåll - varannan böndernas, varannan arbetarnas - också formaliserades i avtal är så vitt jag förstår en forskningsuppgift som återstår att genomföra.

Karin Englund

Innehåll

Ledare 2

För 50 år sedan 3

Arbetarrörelsen och filmen

Tidens krav hette film / Eva Blomberg 4

Den norska arbetarfilmen under mellankrigstiden / Bjørn Sørenssen 18

Folkets hus och spelfilmen 1941-1945 / Suvi Virkamäki 24

Kampen om publiken och prestigen / Per Vesterlund 32

Hegel eller Hitchcock? / Carina Sjöholm 38

Ådalen 31 / Roger Johansson 44

Ensam, stark och okänslig / Martin Vallas 52

Det unika samhällsdokumentet / Curt Strömblad 58

I historiens galleri / Anders Björnsson 62

Kommenterat

Lagen bakom Ådalens tragedi / Ingemar Svensson 67

Den svenska socialdemokratin på ryska / Aleksander Kan 69

Recensioner

Bert Hogenkamp: Film, Television and Left in Britain 1950-1970; Richard Porton: Film and Anarchist Imagination / Josephine Askegård 70

Tomas Jonsson: Att anpassa sig efter det möjliga / Hans Dahlqvist 72

Bo Stråth: Mellan medbestämmande och medarbetare / Hans Dahlqvist 73

Örjan Nyström: Mellan anpassning och motstånd / Jonas Sjölander 75

Ken Loach/Paul Laverty: Bread and roses / Lars Gogman 77

Nya böcker 78

Sista sidan

Konferenser under jubileumsåret 2002: Alva Myrdal’s Questions to our time; »Mellan partipolitik och vetenskap« - Historieskrivning i Norden; The International Labour Movement on the Threshold of Two Centuries