Nr 19 (1981:3)

Arbetarhistoria nr 019

Tema

August Palm 1881-1981

Innehåll

Ledare 1

Arbetarens ställning och hur den kan förbättras / August Palm 2

August Palm på svenska / Marie Hedström 18

Rudolf Holmö och Helmut Rüdiger. Två motpoler i svensk syndikalistisk debatt / Inga Sanner 22

Ny arkivhandbok för folkrörelserna. Årgång 81 ersätter årgång 72 / Tore Johansson 30

Lantarbetarnas fackliga organisationer / Margareta Ståhl 32

Genmäle till Klas Åmark / Thomas Fürth 36

Utopier och manifest

Rariteter i Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks samlingar / Birgit Parding 38

Svenskspråkiga upplagor av Kommunistiska manifestet / Birgit Parding 42