Nr 17 (1981:1)

Arbetarhistoria nr 017

Innehåll

Ledare 1

Minnesmärke över de stupade arbetarna i Ådalen 1931 / Lennart Rosén 2

Litteratur om Ådalen -31 6

Hjalmar Pettersson och “Det okända Sverge” / Henrik Bramsjö, Magnus Florin 10

Bankrånarna / Seppo Hentilä ; översättning från finska Sinikka Lilieholm 14

Lättare att hitta i våra kataloger
Bibliotekets omkatalogiseringsprojekt / Karin Bergenfalk, Kersti-Britt Carlhammer, Birgit Parding 26

Information om Tredje världen i ARAB: s tiddskrifter / Karin Bergenfalk 30

Nyförvärv arkivavdelningn 34

Recensioner

Lars-Åke Engblom: Arbetarpressen i Göteborg. En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965 / av Anders Björnsson 42

Forskning pågår 46