Nr 101-102 (2002:1-2)

Arbetarhistoria nr 101-102

Tema

Klass i rörelse

Detta inbundna nummer på 191 s.  utgör också Arbetarnas kulturhistoriska sällskaps årsbok 2002, och har ISBN 91-973690-3-9.

Innehåll

Lars Olsson: “Det är ingen skam att vara sosialist”. Arbetarrörelsen före det politiska makttillträdet

Kapitalistisk produktion och arbetarklassens formering 8

Klasskamp eller klassamarbete 16

Rösträtt och riksdagsgrupp 36

En splittrad arbetarrörelse och världskrig 46

Arbetslöshet och ständig konflikter 58

Lars Ekdahl: Mot en ny värld? Rörelse mellan kriser

Ekonomisk kris och politiskt genombrott 74

Krisekonomi och planhushållningssträvanden 93

Liberalisering och starkt samhälle 104

Tillväxtens gränser 117

Mot ekonomiskt och politiskt epokskifte 130

En epok går i graven 148

Ekonomisk kris och politisk? 161

Arbetarrörelsens 1900-tal: Reformismens dilemma 179

***

Landsorganisationens ordförande i karikatyren 68

Arbetarna i konsten 70

Arbetarrörelsen och filmen 174

Arbetarrörelsen och teatern 176

Fackföreningsrörelsens tidningar 2001 183

Arbetarrörelsens organisationer: logotyper 184

Tabeller 185

Lästips 189