Nr 1 (1977:1)

Arbetarhistoria nr 001

Tema

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Innehåll

Ledare / Lars Wessman 1

Om arkivlämnare, forskare och andra främmande makter / Eva Karlsson 2

Nyförvärv / Sven Bodin 5

Arbetarrörelsens bibliotek. En framåtsyftande tillbakablick / José L. Ramírez 10

Forskning pågår / Stellan Andersson 17

Nordiska tidskrifter om arbetarrörelsens historia / Birgit Parding 29

Ur bildarkivet Omslag 3