Nr 134-135 (2010:2-3)

Tema

Antipodes: Sverige och Chile

Intro: Antipodes – Chile och Sverige under diktatur och demokrati

I maj 2009 anordnade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ett seminariumomrelationen mellan Chile och Sverige som berörde tiden mellan militärkuppen fram till det aktuella läget. Solidaritet med Chile har varit omfattande i Sverige vilket inte minst dokumenteras i det rika materialet som finns i den svenska Chile-kommitténs arkiv som förvaras på ARAB.

I detta häfte av Arbetarhistoria har vi valt att återge Peter Winns föredrag från seminariet i en översättning av Karin Englund. Vi har också valt att publicera några personliga minnen och reflexioner om den svenska solidariteten med Chile. Utöver dessa bidrag från seminariet finns i detta häfte också artiklar av författare som inte medverkade under seminariet. Läs om Chile som nyliberalt laboratorium under Pinochet, läs också om hur CUT, Central Única de Trabajadores, byggde upp sin exilverksamhet i LO-huset. Kanske kan man säga att Chile länge har fungerat som en modell, både under Allende och som nyliberalt laboratorium, som en av seminariedeltagarna uttryckte sig.

Under arbetet med detta häfte fick historien om svensk solidaritet med Chile en ny dimension, jordbävningen i Chile aktiverade en del av Chile-kommitténs nätverk. Om detta och om de historiska kopplingarna mellan Chile idag och då skriver Paulina de los Reyes i en artikel som i detta häfte ersätter en sedvanlig ledare.

Seminariet hölls också för att fira ARAB:s alldeles egen relation till Chile. Under många år har Lucy Viedma, som kom till Sverige som politisk flykting,1 varit en ovärderlig kraft på ARAB som bildarkivare och inte minst som bildredaktör för Arbetarhistoria. Förra året gick hon i pension och för att tacka Lucy för hennes enorma insats tillägnade vi henne seminariet. Ett extra stort tack till henne för att hon även denna gång har hjälpt oss med sin stora kunskap och de fina bilderna.

Vi från redaktionens sida hoppas att detta nummer av Arbetarhistoria kan bidra till mera forskning om den svensk-chilenska historien.
Silke Neunsinger

1 I dessa tider av rojalistiskt kungayra kan det vara värt att påpeka att en intervju med Lucy Viedma som nyanländ flykting i Sverige 1977 slog ut Victoria Bernadottes födelse som förstasidesnyhet, se Arbetarhistoria 122-123 (2007) s. 65.

Innehåll

03 Intro: Antipodes – Chile och Sverige under diktatur och demokrati

Antipodes – Chile och Sverige under diktatur och demokrati

24 Paulina de los Reyes: Solidaritet med Chile – igen

38 Peter Winn: Flyktingar och emigranter. Chiles historia och chilenarna i Sverige

23 Erik Olsson: Efter exilen? Historien om chilenare i Sverige

32 Stefan de Vylder: Chile under Pinochet. En personlig tillbakablick

39 Carlos Nuñez: Internationellt fackligt solidaritetsarbete. Chilenska CUT:s exilkommitté under Pinochetdiktaturen

44 Jan Olsson: Chile var en modell för världen – på gott och ont

47 Jorge Godoy: »Den internationella solidariteten räddade många liv»

50 Lucy Viedma: »Hade vi bott i Chile hade det varit vi som spärrats in.» Chile i samlingarna

58 Germán Perotti: Archivo y Biblioteca – Chile en Suecia. Arkiv och Bibliotek – Chile i Sverige

59 Hans Larsson: Chile i ARAB:s bibliotek

Recensioner

63 Silke Neunsinger: Världens arbetare eller att bygga om båten på öppet hav – Marcel van der Linden,Workers of theWorld. Esssays towards a global labor history

66 Ulf Jönson: Återupprättad Stockholmsprofil? – Björn Elmbrant, Stockholmskärlek: En bok om Hjalmar Mehr

Nyheter från ARAB

68 Arne Högström: Gustav Cederwall – ekonom och landshövding med brett verksamhetsfält

71 Maria Boman: 210 hyllmeter, 15 plåtskåp, 15 fanor – 2009 års accessioner

73 Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, 2011

74 Dokumentet: La via Chilena