Nr 121 (2007:1)

Arbetarhistoria nr 121

Tema

Arbetskraftsinvandring

Ledare

Årets första nummer har ett visst internationellt inslag. Huvudtema för Arbetarhistoria 121 (1/2007) är arbetskraftsinvandring – ett ytterst aktuellt ämne som här ges ett, om ock kort, historiskt perspektiv.

Efterkrigstidens invandring har i Sverige likhet med andra västliga länder kännetecknats av arbetskraftsinvandring till skillnad från den senare flyktinginvandringen. Bidragen ger insyn i hur arbetskraftsinvandringen har utvecklats mera generellt i Sverige men också hur invandrarna mottogs
av fackliga organisationer, i Sverige och Norge och vilken roll invandringen från Finland har spelat för den svenska arbetsmarknaden.

I numret finns också en del nyheter från arkivet: förra årets accessioner och bokinköp samt en rapport om publiceringen av delar av Olof Palmes arkiv på nätet. Ett och annat oanat fynd finns också beskrivet: Martin Grass skriver i sin artikel om de första bilarna som användes under arbetarrörelsens agitations- och valturnéer i början av förra seklet.

I år är det också hundra år sedan den första internationella socialistiska kvinnokongressen hölls i Stuttgart, samma år som de socialdemokratiska kvinnorna höll sin första konferens i Stockholm. Material om de första kvinnokonferenserna finns numera tillgängligt på nätet, precis som många andra källor från och om den Andra internationalen. Gerd Callesen leder oss i sitt bidrag genom cyberrymden och visar var vi kan hitta detta material. Det är bara att forska på, något som också föreslås i numrets ledare.

Innehåll

02 Ledare – av Silke Neunsinger
03 För 100 år sedan: kvinnokongressen i Stuttgart
04 Martin Grass: Röda bilen och andra bilar i färg

“Arbetskraftsinvandring”

10 Risto Laakkonen: Stockholm är mitt sade finnen. Arbetskraftsinvandring från Finland till Sverige i ett historiskt perspektiv
12 Ann-Catrin-Östman: Som hushållerskor och husmödrar. Kvinnors flyttning till Sverige från svenska Österbotten under 1930- och 40-talen
18 Jan Ekberg: Integration på arbetsmarknaden? Förändringar i invandrares sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden mellan 1950 och 2003
23 Jesper Johansson: Integreras till socialdemokrat? Formandet av en invandrarpolitisk struktur inom Landsorganisationen under 1970-talet
32 Margrethe Daae-Qvale: Initiativtakeren. Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbunds
integreringspolitikk i perioden 1975–2005

Mittuppslaget

28 Ur Olof Palmes föremålssamling

Elektroniska källor

37 Stellan Andersson: Olof Palmes arkiv på nätet
39 Gerd Callesen: Källor till Internationalens utveckling (1907-1919) finns nu
på webben

Recensioner

43 Den gotländska arbetarrörelsen kartlagd! · Anders R Johansson: Arbetarrörelse på en ö – av Ulf Jönson
45 Kommunisten som blev SPD:s »draghäst» · Christoph Meyer: Herbert Wehner – av Klaus Misgeld
48 Ivar Lo-Johansson och äldrevården · Margareta Wersäll: Fattighusliv i ensamhetsslott. Ivar LO-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt – av Magnus Nilsson

Nyheter från ARAB

49 Lâle Svensson: Världen, skolan och arbetarrörelsen i Sveriges närmaste stad, arkivets accessioner år 2006
52 Ulf Jönson: Arbetare och högerextremism: Anteckningar från den 42 Linzkonferensen
55 Hans Larsson: Ur den under året influtna textfloden… Nyheter från biblioteket