Nr 108 (2003:4)

Arbetarhistoria nr 108

Innehåll

2 De öppna arkiven - av Erik Norberg

3 för 30 år sedan

4 Svante Nycander: Vad anser liberaler om fackföreningar? En historisk betraktelse

23 Kommentar av Lars Ekdahl: Vad anser liberalen Nycander om fackföreningar?

24 Kommentar av Lars Olsson: Svante Nycander, liberalerna och fackföreningsrörelsens historia

28 Genmäle till Lars Ekdahl och Lars Olsson av Svante Nycander

32 Örjan Svedberg: Korgmakare Jönssons död. Möllevångskravallerna i Malmö 1926-1928

38 Peer Henrik Hansen: Kommunistiskt kuppförsök eller beredskapsövning? »Påskekrisen« 1948 och ett svenskt perspektiv

Recensioner

45 Micael Björk: Upplösningens dialektik - av Per Sundgren

46 Svante Nycander: Makten över arbetsmarknaden - av Petra Pauli

48 Sverker Jonsson: Bland gnetar och rödhättor - av Anders Gustafson

Kommenterat

50 Klaus Misgeld: Från Hjalmar Mehrs politiska vardag

51 Aleksander Kan: »I Kremls tjänst«. Sovjetunionens svenska representanter 1919-1920

Nyheter från ARAB

54 Urban Johansson: De som byggde Stockholm

Sista sidan

57 Nordisk forskningskonferens om arbetarrörelsens historia - Folkets Hus och parker i Stockholms län - Den svenska modellens ekonomiska politik - Alva & Gunnar Myrdal: De blå kuverten. Kärleksbrev - Rudolf Meidnerpriset för forskning om fackföreningsrörelsens historia 2004